Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia edycji Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

17.07.2023

We wtorek 18 lipca o godz. 14.00 w Sali Koncertowej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia edycji Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Prezydent RP Andrzej Duda.  Spotkanie zorganizowano wspólnymi siłami Wydawnictwa Literackiego i Zamku Królewskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Badań Literackich PAN. Patronem medialnym był Program 2 Polskiego Radia.

Uroczystość swoją obecnością uświetlnili m.in. Marta Herling – córka pisarza, Gennaro Sangiuliano – Minister Kultury Włoch, Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki – wybitny historyk literatury, główny redaktor wydania.  

Edycja krytyczna "Dzieł zebranych" obejmuje piętnaście tomów, które ukazywały się w Wydawnictwie Literackim w latach 2009–2021. Tom pierwszy ukazał się w rocznicę 90. urodzin pisarza, a publikacja tomu ostatniego zakończyła Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin pisarza. Inicjatywą towarzyszącą projektowi wydawniczemu było porządkowanie i digitalizacja archiwum pisarza w Neapolu przez Bibliotekę Narodową, finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Dzieła obejmują całość twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: oprócz tekstów znanych już wcześniej i publikowanych znalazły się w nich artykuły, wywiady oraz teksty archiwalne – utwory rozproszone, których zebranie stanowiło szczególną trudność zważywszy na fakt, że ich autor przez wiele lat pozostawał pisarzem emigracyjnym. Wyczerpujący, pełny komentarz krytyczny uwzględnia znaczenie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w literaturze polskiej i zagranicznej, recepcję jego utworów, podstawowe problemy, motywy oraz ewolucję jego twórczości, jak również nową wiedzę z zakresu biografii pisarza. Było to możliwe dzięki wysiłkowi kilkudziesięciu redaktorów, historyków literatury polskiej oraz badaczy pochodzących między innymi z Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii. Wydanie zostało przygotowane z najwyższą starannością edytorską: tomy zostały opatrzone nie tylko standardowym aparatem naukowym w postaci dokładnych przypisów i indeksów, ale również bibliografiami pierwodruków, opisami rękopisów, fotografiami i skanami dokumentów. 

Prace nad "Dziełami zebranymi" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego trwały 15 lat, uczestniczyło w nich ponad 60 osób. To jedno z największych i najbardziej wymagających zadań edytorskich na polskim rynku wydawniczym w XXI wieku – tym bardziej cieszy fakt, że ten złożony proces doczekał się dopełnienia w postaci uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Oto kilka zdjęć z wydarzenia, fot. Marytka Czarnocka

Prof. Wojciech Fałkowski - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie


Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Gennaro Sangiuliano – Minister Kultury Włoch


Marta Herling


Anna Zaremba-Michalska - Prezes Zarządu Wydawnictwa Literackiego

Prof. Włodzimierz Bolecki