Rusłan Szoszyn z szansą na JULIUSZA

27.06.2023

Z radością informujemy, że „Lodołamaczka. Swiatłana Cichanouska” Rusłana Szoszyna – w finałowej piątce Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”, która przyznawana jest za najlepszą biografię. Pięć najciekawszych tytułów (spośród 40 zgłoszonych) wybrało jury w składzie: Anna Cieplak, Agata Passent, Ewa Niewiadomska, Tadeusz Sławek, Zbigniew Kadłubek (przewodniczący), Jan Baron (sekretarz).

Zwycięską książkę poznamy w sobotę 21 października.

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” przyznawana jest za najlepszą biografię napisaną i wydaną w języku polskim w roku ubiegłym. Laureatem corocznej Nagrody może być tylko jedna książka, za którą podczas październikowych Rybnickich Dni Literatury wręczana jest okolicznościowa statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł.

Więcej informacji: https://www.nagrodajuliusz.pl/