Kazimierz Orłoś laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego

23.05.2022

Z radością informujemy, że Kazimierz Orłoś, autor od lat związanych z Wydawnictwem Literackim, został uhonorowany Nagrodą im. Nowakowskiego za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nowelistycznego, w którym Laureat osiągnął mistrzostwo udokumentowane wieloma tomami wydanymi w ciągu 60 lat. Nowelistykę Kazimierza Orłosia cechuje wirtuozeria warsztatowa, piękno języka, operowanie różnymi stylami narracyjnymi oraz przenikliwość społeczna, psychologiczna i moralna.

"Kazimierz Orłoś zadziwiająco, oryginalnie i konsekwentnie łączy w swoim pisarstwie tradycję zaangażowanej prozy
rozszerzonego sumienia spod znaku Stefana Żeromskiego oraz realistycznej prozy metafizycznej spod znaku Jarosława Iwaszkiewicza albo Iwana Bunina" - mówił w laudacji prof. Maciej Urbanowski.

Nagroda imienia Marka Nowakowskiego przyznawana jest corocznie przez Bibliotekę Narodową pisarzom za opowiadanie lub cykl opowiadań.