Doktorat honoris causa UJ i Honorowe Obywatelstwo Krakowa dla Olgi Tokarczuk

04.10.2021

Z radością informujemy, że laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk odwiedzi Kraków, by wziąć udział w dwóch niezwykłych uroczystościach. W czwartek 7 października pisarka otrzyma tytuł doktorki honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast w piątek 8 października podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie jej nadany tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Miasta Krakowa.

Olga Tokarczuk przez kilka lat była wykładowczynią w Studium Literacko-Artystycznym działającym w ramach Wydziału Polonistyki UJ. Decyzję o przyznaniu tytułu doktora honoris causa Oldze Tokarczuk Senat UJ podjął podczas posiedzenia 28 kwietnia 2021 roku po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Polonistyki UJ z dnia 14 kwietnia 2021 roku i po wysłuchaniu recenzji przygotowanych przez prof. dr hab. Małgorzatę Książek-Czermińską z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr. hab. Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, popartych uchwałami Senatów tych Uczelni.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadaje Oldze Tokarczuk tytuł doktora honoris causa w szczególności za:

– twórczość literacką jako sztukę wypowiadania całości ludzkiego doświadczenia, odkrywczo odsłaniającą prawdę o człowieku, pozwalającą odnaleźć porządek i sens, która uhonorowana została licznymi nagrodami, w tym: Nagrodą Literacką „Nike”, Nagrodą Literacką „Nike” Czytelników, Vilenica International Literary Prize, Kulturhuset Stadsteaterns Internationella Litteraturpris, The Man Booker International Prize, Prix Laure Bataillon, Bologna Ragazzi Award oraz Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018,

– aktywność pozaliteracką: kulturalną, społeczną, obywatelską, ekologiczną, szerzącą idee równości, wolności i demokracji w kraju i na świecie, jak również poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne,

– całokształt działalności dydaktycznej.

Decyzję w sprawie przyznania Oldze Tokarczuk tytułu Honorowej Obywatelki Stołecznego Miasta Krakowa podjęli radni podczas sesji RMK, która odbyła się 9 czerwca. Wniosek o nadanie tytułu honorowej obywatelki zgłosił Komisji Głównej RMK Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której wręczony zostanie tytuł, rozpocznie się o godz. 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Sesja będzie transmitowana online: https://www.krakow.pl/start/160981,artykul,rmk_live.html