„Panny z Wesela” Krakowską Książką Miesiąca

20.02.2021

Z radością informujemy, że Panny z „Wesela” Moniki Śliwińskiej zostały uhonorowane tytułem Krakowskiej Książki Miesiąca.

 

O książce:

Autorka biografii Wyspiańskiego powraca z nową opowieścią! Wesele w wersji herstory! Opowieść o Annie, Jadwidze i Marii Mikołajczykównach.

 

W chałupie Jacentego Mikołajczyka krytej strzechą, pod gruszą, na przyzbie, wśród ludowych wierzeń o południcach i diabłach na rozstaju, w świecie, w którym najpopularniejszymi lekarstwami były znak krzyża i wódka, dorastały trzy panny Mikołajczykówny uwiecznione w Weselu Wyspiańskiego. Anna została żoną malarza i polityka Włodzimierza Tetmajera, Jadwiga – Panna Młoda z Wesela – wyszła za Lucjana Rydla, a Maria była miłością życia zmarłego przedwcześnie malarza Ludwika de Laveaux uwiecznionego przez Wyspiańskiego jako Widmo.

 

Monika Śliwińska w niesamowitej młodopolskiej herstory brawurowo opisuje życie córek bronowickiego chłopa portretowanych przez najwybitniejszych malarzy i literatów przełomu XIX i XX wieku. Z literackim rozmachem ukazuje czytelnikom świat dziewcząt przygotowywanych od najwcześniejszych lat do rezygnacji z niezależności i prawa do decydowania o sobie, ale również – przede wszystkim – świat kobiet, które w dorosłym życiu, w małżeństwach i zmiennych kolejach losu zachowały duchową niepodległość, mało tego – istotnie wpłynęły na życiorysy swoich mężów. Ślady Mikołajczykówien zachowały się w bogatej korespondencji, dokumentach państwowych i kościelnych, pamiętnikach, wspomnieniach, a przede wszystkim w niepublikowanych dotąd dokumentach z prywatnych archiwów potomków Lucjana Rydla i Włodzimierza Tetmajera.

 

Monika Śliwińska wprowadza nas w losy bronowickich rodzin i kreśli portrety biograficzne trzech sióstr o wiele bardziej złożone, niż to wynika z zachowanej legendy.

 

 

O nagrodzie:

Nagroda Krakowska Książka Miesiąca powołana została w 1995 r. przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Pomysłodawcami i realizatorami tego przedsięwzięcia byli Jan Pieszczachowicz, wówczas redaktor naczelny Wydawnictwa Fogra oraz Janusz Paluch, ówczesny dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. W czerwcu 2017 r. Nagroda Krakowska Książka Miesiąca, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, przeniesiona została do Biblioteki Kraków. Pracami jury przyznającego nagrody od początku kieruje Jan Pieszczachowicz, krytyk literacki i redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”. W skład jury wchodzą: dr Jan Burnatowski, dr Stanisław Dziedzic, Zofia Gołubiew, dr Karolina Grodziska, Wacław Krupiński, Janusz M. Paluch, prof. Stanisław Stabro, Marcin Wilk, prof. Jacek A. Wojciechowski, prof. Krzysztof A. Zajas, dr Elżbieta Zechenter-Spławińska. Przez minione lata w pracach jury uczestniczyli także prof. Jacek Bomba, prof. Janusz Bogdanowski (1929-2003), prof. Stanisław Burkot (1932-2019), prof. Adam Małkiewicz, dr Andrzej Nowakowski oraz prof. Janusz K. Ostrowski.

 

Regulamin Nagrody pozwala uhonorować książki autorów krakowskich lub książki o Krakowie. W szczególnych przypadkach jury może nagradzać też wydawnictwa za wybitne osiągnięcia edytorskie.

 

Patronem medialnym nagrody jest miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.