Dzieła zebrane Czesława Miłosza w Wydawnictwie Literackim

14.01.2021

Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazują się właśnie w Dziełach zebranych Czesława Miłosza tomy Z archiwum. Wybór publicystyki z lat 1945–2004oraz pierwszy tak obszerny zapis recepcji twórczości noblisty Bibliografia przedmiotowa 1932–2020. Wybór. Tym samym WL podsumowuje trwające przeszło 21 lat przedsięwzięcie wydawnicze – wyjątkowe i bezprecedensowe na rynku książki.

 

 

W grudniu 1998 roku Czesław Miłosz podpisał w Krakowie z Wydawnictwem Literackim i Społecznym Instytutem Wydawniczym „Znak” umowę na edycję Dzieł zebranych, zawierającą całość dorobku noblisty. Pierwszym tomem wydanym w WL w tej monumentalnej serii był Zniewolony umysł opublikowany w 1999 roku.

 

Tomy, składające się na Dzieła zebrane Czesława Miłosza, obejmują blisko siedem dekad. Ułożone w porządku chronologicznym dają niepowtarzalny i fascynujący wgląd w drogę życiową poety oraz to, jak poglądy noblisty ewoluowały wraz z upływem lat.

 

Pod auspicjami Wydawnictwa Literackiego w ramach Dzieł zostały opublikowane 22 wolumeny:

 1. Zniewolony umysł (1999)
 2. Widzenia nad Zatoką San Francisco (2000)
 3. Dolina Issy (2000)
 4. Rodzinna Europa (2001)
 5. Prywatne obowiązki (2001)
 6. Abecadło (2001)
 7. Podróżny świata. Rozmowy z Renatą Gorczyńską (2002)
 8. Autoportret przekor. Rozmowy z Aleksandrem Fiutem (2003)
 9. Księgi biblijne (2003)
 10. Świadectwo poezji (2004)
 11. Legendy nowoczesności (2009)
 12. Rozmowy polskie 1979–1998 (2006)
 13. Rozmowy polskie 1999–2004 (2010)
 14. Spiżarnia literacka (2011)
 15. Rozmowy zagraniczne 1979–2003, część pierwsza(2013)
 16. Rozmowy zagraniczne 1980–1994, część druga(2017)
 17. Rozmowy zagraniczne 1980–1997, część trzecia(2019)
 18. W cieniu totalitaryzmów.Publicystyka rozproszona z lat 19451951 oraz teksty z okresu II wojny światowej(2018)
 19. Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 19512004, część 1 (2019)
 20. Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 19512004, część 2 (2019)
 21. Z archiwum. Wybór publicystyki z lat 19452004 (2020)
 22. Kolekcję dopełnia opracowana przez Emila Pasierskiego, przy współpracy Stanleya Billa, Xaviera Farré Vidala, Nikołaja Iwanowa, Beaty Kalęby, Magdaleny Lubelskiej-Renouf, Anny Małyszkiewicz, Mariana Zaczyńskiego, Marka Zaleskiego i Małgorzaty Zemły, Bibliografia przedmiotowa. 1932–2020.Wybór (2020)

 

Każdy tom opatrzony jest przypisami i komentarzem krytycznym opracowanymi przez najwybitniejszych znawców twórczości Miłosza, ze wsparciem Komitetu Naukowego serii, do którego od 1998 roku należeli: Jan Błoński, Aleksander Fiut, Andrzej Franaszek, Kamil Kasperek, Marian Stala, Marek Zaleski. Pierwsze tomy – aż do śmierci Miłosza – opatrzone były Przypisem po latach, czyli aktualizującym autorskim wprowadzeniem. Od 2018 roku w ramach seriiwydawana jest edycja krytyczna tekstów rozproszonych oraz niepublikowanych z lat 1945–2004, zebrana i opracowana pod kierunkiem Aleksandra Fiuta przez Mateusza Antoniuka, Stanleya Billa, Karinę Jarzyńską, Ewę Kołodziejczyk, Marzenę Woźniak-Łabieniec, Emila Pasierskiego.

 

Za projekt graficzny i układ typograficzny serii Dzieł zebranych odpowiadają Agnieszka Spyrka, Anna Pol i Marek Pawłowski. Redaktorami serii są Maria Rola i Anita Kasperek.

 

Wprost trudno uwierzyć, że od wydania pierwszego tomu Czesława Miłosza w jego Dziełach zebranych minęło już ponad dwadzieścia lat! Nie sposób przecenić znaczenia tego monumentalnego, opatrzonego starannymi przypisami wydania – wspólnego przedsięwzięcia Wydawnictwa Literackiego oraz Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak" – dla polskiej kultury, dla kolejnych generacji czytelników, miłośników i badaczy pisarstwa Miłosza. Warto przypomnieć, że był on osobiście zainteresowany tym wydaniem, skrupulatnie przeglądał swoje teksty, a wiele tomów opatrzył Przypisami po latach — mówi prof. dr hab. Aleksander Fiut — Chciałbym w imieniu własnym oraz moich współpracowników, z którymi, dzięki grantowi otrzymanemu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez pięć lat przygotowywałem ostatnie cztery tomy Dzieł poświęcone publicystyce noblisty, serdecznie podziękować Wydawnictwu Literackiemu za okazaną nam pomoc i życzliwość, a także za niezwykle rzetelne i pieczołowite zredagowanie oraz wydanie opracowywanych przez nas tekstów.

 

Edycja Dzieł zebranych Czesława Miłosza jest przedsięwzięciem wyjątkowym i bezprecedensowym na rynku wydawniczym, ze względu na jej skalę, wagę edytorską, specjalistyczną aparaturę krytyczną oraz przede wszystkim wartość literacką i historyczną. Dzięki serii Dzieł zebranychogromna spuścizna Czesława Miłosza – obejmująca zarówno utwory dobrze znane czytelnikowi, jak i te rozproszone bądź w ogóle dotąd niepublikowane – zostaje wydana w jednolitym opracowaniu i z niezbędnymi objaśnieniami przygotowanymi przez najznamienitszych ekspertów w dziedzinie historii literatury. Edycja ta tworzy także podstawę dla innych wydań, omówień i tłumaczeń – bez wątpienia także tych, które jeszcze nie powstały. Jesteśmy bowiem przekonani, że zapoczątkowana ponad dwie dekady temu tradycja wydawania Dzieł zebranych Czesława Miłosza zainspiruje kolejne pokolenia wiernych czytelników i badaczy twórczości polskiego noblisty do podejmowania coraz to nowszych, coraz bardziej fascynujących, lekturowych wyzwań.