Nagroda Historyczna POLITYKI dla Ryszarda Kaczmarka

13.05.2020

Poznaliśmy laureatów Nagród Historycznych POLITYKI 2020 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2019 roku. W dziale prac naukowych nagrodę zdobył Ryszard Kaczmarek za książkę Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka.
 
 
 
Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. Przez ten czas "Polityka" nagrodziła 395  laureatów.
 
 
 
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prace naukowe, popularnonaukowe,  pamiętniki, wydawnictwa źródłowe. Tygodnik "Polityka" przyznaje także nagrodę za debiut.
 
 
 
W dziale prac naukowych nagrodę przyznano Ryszardowi Kaczmarkowi  za książkę Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, którą opublikowało Wydawnictwo Literackie.  Jak napisano w komunikacie, to "świetnie i na nowo opowiedzianą historię Górnego Śląska. Zdaniem autora  pierwsze dwa powstania  to w istocie bunty na tle klasowym, a  trzecie to „nieznana wojna polsko-niemiecka”, w której na poziomie dyplomacji uczestniczyły również Francja i Wielka Brytania, a wojskowo –  także Włochy."
 
 
 
Jury obradowało w składzie: prof. dr hab.  Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab.  Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący),  prof. Wiesław Władyka,  dr hab. Marcin Zaremba.