Publikuj w WL

Szanowni Państwo,

jeżeli jesteście zainteresowani publikacją swoich utworów w Wydawnictwie Literackim, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i załączenie tekstu z wszystkimi koniecznymi informacjami. Chętnie rozpatrzymy Państwa propozycje. Rozpatrujemy wyłącznie propozycje, które zostaną przesłane tą drogą.

Po wypełnieniu formularza w prawidłowy sposób otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru.

Ze względu na liczbę napływających tekstów odpowiadamy tylko na wybrane propozycje. Jeśli w ciągu czterech miesięcy od dostarczenia tekstu nie skontaktujemy się z Państwem, oznacza to, że tym razem nie byliśmy zainteresowani publikacją.

Nie ujawniamy wewnętrznych recenzji wydawniczych i nie uzasadniamy decyzji odmownych. Nie przyjmujemy propozycji przysyłanych inną drogą, nie odsyłamy też i nie przechowujemy niezamówionych tekstów.